مسابقات حوزه ای فوتسال، طناب کشی و آمادگی جسمانی به میزبانی پایگاه الزهرا  به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس در شهر بیستون برگزار شد و در پایان به برندگان جوایزی اهدا گردید.

 

1506667127619

1506620046804

1506620045983

1506667128019

1506667127063