وزیر کشور با حضور در دفتر امام جمعه کرمانشاه با آیت الله علما دیدار کرد+تصویر

photo_2017-10-04_06-36-31