photo_2017-10-04_06-33-19برگزاری جلسه ساماندهی پسماندهای عفونی شهرستان  در دفتر رئیس مرکز بهداشت شهرستان هرسین با حضور ادارات محیط زیست، شهرداری ، شورای شهر و پیمانکار مربوطه در مورخه96/07/12