شروع کلاسهای امداد و نجات34 و 40 ساعته در کانون بانوان بیستون در شهریور ماه

photo_2017-09-21_01-29-36